Article 15318

Title of the article

CHARACTERISTICS OF ELASTICITY OF SOLID TISSUE OF TEETH (LITERATURE REVIEW) 

Authors

Koretskaya Ekaterina Aleksandrovna, Senior lecturer, sub-department of dentistry, Medical Institute, Penza State University (40 Krasnaya street, Penza, Russia), E-mail: ovkalmin@gmail.com
Kalmin Oleg Vital'evich, Doctor of medical sciences, professor, head of sub-department of human anatomy, Medical Institute, Penza State University (40 Krasnaya street, Penza, Russia), E-mail: ovkalmin@gmail.com
Zyul'kina Larisa Alekseevna, Candidate of medical sciences, associate professor, dean of the Faculty of Dentistry, Medical Institute, Penza State University (40 Krasnaya street, Penza, Russia), E-mail: stomatologfs@yandex.ru
Ivanov Petr Vladimirovich, Doctor of medical sciences, professor, sub-department of dentistry, Medical Institute, Penza State University (40 Krasnaya street, Penza, Russia), E-mail: stomatologfs@yandex.ru 

Index UDK

616.31 

DOI

10.21685/2072-3032-2018-3-15 

Abstract

This article is an overview of domestic and foreign literature on the process of tooth erosion. The loss of hard tissues is considered from the side of changes in the dentoalveolar system, in particular the anatomo-morphological features that appear as a result of this process. The effect on the dental series of occlusive load, exogenous and endogenous factors was noted. Based on the theoretical review and analysis of scientific sources of literature and publications, questions of etiology, the dependence of this pathology on gender and age, frequency and prevalence of abrasion, as well as factors of occurrence of complications are considered. Classifications of domestic and foreign authors are considered. Clinical manifestations and risk factors for increased erosion of the teeth are analyzed. Successful treatment focuses on prevention, stabilizing the progression of abrasion and changing the habit that led to this condition. All the advantages and disadvantages of the treatment methods are analyzed in detail, which is necessary for successful treatment and reducing the likelihood of complications. 

Key words

physiological erasure, loss of hard tooth tissues, increased erasability, interalveolar height, occlusive load 

Download PDF
References

1. Kravchenko D. O. Nauchnoe obozrenie. Meditsinskie nauki [Scientific review. Medical sciences]. 2017, no. 3, pp. 39–42.
2. Fedorov Yu. A., Drozhzhina V. A. Klinicheskaya stomatologiya: rukovodstvo dlya vrachey [Clinical dentistry: guidelines for physicians]. Moscow: Meditsinskaya kniga, 2010, pp. 241–272.
3. Giri B. T., Shivlinga B. M., Jyothikiran H. Morphological and Dentoalveolar Evaluation of Jaws using Cephalometry. Moscow: LAP Lambert Academic Publishing, 2012, 76 p.
4. Pak A. N., Lebedeva G. K. Stomatologiya [Dentistry]. 1991, no. 3, pp. 13–15.
5. Alimova M. Ya. et al. Stomatologiya. Mezhdunarodnaya klassifikatsiya bolezney. Klinicheskaya kharakteristika nozologicheskikh form: ucheb. posobie [Dentistry. International classification diseases. Clinical characteristics of nosological forms: learner’s guide]. Moscow: GEOTAR-Media, 2016, 204 p.
6. Kazeko L. A., Kruglik O. A. Povyshennoe stiranie zubov: ucheb.-metod. posobie [High teeth abrasion: teaching aid]. Minsk: BGMU, 2009, 48 p.
7. Bushan M. G., Kalamkarov Kh. A. Oslozhneniya pri zubnom protezirovanii i ikh profilaktika [Complications at denture and prevention thereof]. Moscow: Shtiintsa, 2014, 268 p.
8. Persin L. S., Sharov M. N. Stomatologiya. Neyrostomatologiya. Disfunktsii zubochelyustnoy sistemy [Dentistry. Neurodentistry. Disfunction of dentition]. Moscow: GEOTAR-Media, 2013, 360 p.
9. Lussi A. Monogr. Oralsu. 2010, vol. 20, pp. 1–8.
10. Abolmasov N. G., Abolmasov N. N., Serdyukov M. S Ortopedicheskaya stomatologiya: ucheb. dlya stud. [Orthopedic dentistry: textbook for students]. 10th ed., rev. and suppl. Moscow: MEDpress-inform, 2018, 556 p.
11. Saypeev K. A., Saypeeva M. M., Grigor'ev S. S. Zdorov'e i obrazovanie v XXI veke [Health and education in the XXI century]. 2017, no. 1, pp. 51–53.
12. Shcherbenko A. O. Molodoy uchenyy [Young scientist]. 2017, no. 24, pp. 74–77. Available at: https://moluch.ru/archive/158/44505/ (acessed Jun 12, 2018).
13. Iordanishvili A. K., Yankovskiy V. V., Serikov A. A. Kurskiy nauchno-prakticheskiy vestnik «Chelovek i ego zdorov'e» [Kursk scienctific and practical bulletin “People and their health”]. 2014, no. 2, pp. 33–40.
14. Gutner Ya. I. Praktikum po terapevticheskoy stomatologii [Practical training in therapeutic dentistry]. Moscow: Gos. izd-vo meditsinskoy literatury, 2014, 284 p.
15. Smerdina Yu. G., Te E. A., Smerdina L. N. Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya [Modern problems of science and education]. 2016, no. 5, p. 33.
16. Geetanjali Gandhi., Sharma Atul and Kalra J. P. S. Bite – the vertical overlap. Moscow: LAP Lambert Academic Publishing, 2013, 188 p.
17. Mandra Yu. V. et al. Problemy stomatologii [Problems of dentistry]. 2011, no. 2, pp. 10–15.
18. Leus P. A., Kozel O. A. Narusheniya razvitiya emali zubov (neendemicheskaya krapchatost', gi-poplaziya emali): ucheb.-metod. posobie [Dental enamel development disorders (non-endemic mottling, enamel hypoplasia): teaching aid]. Minsk: BGMU, 2004, 24 p.
19. Pindborg J. J. Pathology of the dental hard tissues. Copenhagen: Munksgaard, 1970.
20. Young W. G. Jnt. Dent. J. 2015, vol. 55, no. 2, pp. 68–72.
21. Inventor's certificate. №1462197 SSSR, G 01 № 33/48. Sposob opredeleniya stadiy
stiraemosti zubov [A method of dental abrasion stage determination]. Leont'ev V. K., Ivanova G. G. No. 4151380/28-14; appl. 24.11.1986; publ. 28.02.1989.
22. Pikhur O. L. Stomatologiya dlya vsekh [Dentristry for everyone]. 2010, no. 3, pp. 12–16.
23. López-Frías F. J., Castel-lanos-Cosano L., Martín-González J., Liamas-Carreras J. M., Segura-Egea J. J. J Clin Exp Dent. 2012, no. 4 (1), pp. 48–53.
24. Gaydarova T. A., Eremina N. A. Byulleten' VSNTs SO RAMN [Bulletin of ESRC SB RAMS]. 2007, no. 6 (58), pp. 92–95.
25. Khalikova L. V. Meditsinskiy vestnik Bashkortostana [Medical bulletin of Bashkortostan]. 2014, vol. 9, no. 4, pp. 37–40.
26. Prokhodnaya V. A., Maksyukov S. Yu. Fundamental'nye issledovaniya [Fundamental research]. 2012, no. 12-2, pp. 346–349.
27. Solov'eva-Savoyarova G. E., Drozhzhina V. A. Estrogeny i nekarioznye porazheniya zubov [Estrogens and non-carious dental lesions]. Saint-Petersburg: Izd-vo SZGMU im. I. I. Mechnikova, 2012, 140 p.
28. Oganezova I. A., Prudieva T. V. Eksperimental'naya i klinicheskaya gastroenterologiya [Experimental and clinical gastroenterology]. 2014, no. 5 (105), pp. 31–34.
29. Brozgol' A. M. Stomatologiya [Dentistry]. 1970, no. 3, pp. 48–51.
30. Trezubov V. N., Arutyunov S. D. at al. Klinicheskaya stomatologiya: uchebnik [Clinical dentistry: textbook]. Moscow: Prakticheskaya meditsina, 2015, 778 p.
31. Cleidiel A. A. Lemos, Sílvio J. Mauro, Renata A. de Campos, Paulo H. dos Santos, Lucas S. Machado Acta odontologica latinoamericana: AOL. 2016, vol. 29, no. 1, pp. 7–13.
32. Al'-Saggaf S. A., Mannanova F. F. Meditsinskiy vestnik Bashkortostana [Medical bulletin of Bashkortostan]. 2014, vol. 9, no. 4, pp. 37–40.
33. de Andrade A. K. M., Duarte R. M., F. D. S. C. Medeiros e Silva, Batista A. U. D., Lima K. C. Operative Dentistry. 2014, vol. 39, no. 6, pp. 588–594.
34. Bushan M. G. Patologicheskaya stertost' zubov i ee oslozhneniya [Pathological dental abrasion and its complications]. Kishinev: Shtiintsa, 1979, 183 p.
35. Groshikov M. I. Nekarioznye porazheniya tkaney zuba [Non-carious tootch tissue lesion]. Moscow: Meditsina, 1985, 172 p.
36. Garazha I. S. Lechenie patologicheskoy stiraemosti zubov s ispol'zovaniem gidroksiapatita i ftorsoderzhashchikh preparatov: avtoref. dis. kand. med. nauk [Treatment of pathological dental abrasion using hydroxyapatite and fluroid preparations: author’s abstract of dissertation to apply for the degree of the candidate of medical sciences]. Stavropol, 2004, 22 p.
37. Nekarioznye porazheniya zuba: ucheb.-metod. posobie dlya prepodavateley i studentov stom. fakta [Non-carious dental lesion: teaching aid for teachers and students of dentistry faculties]. Ed. by N. N. Garazha. Stavropol, 2011, 33 p.
38. Lepilin A. V., Konnov V. V., Bagaryan E. A., Arushanyan A. R. Saratovskiy nauchnomeditsinskiy zhurnal [Saratov scientific medical journal]. 2010, vol. 6, no. 2, pp. 405–410.
39. Konnov V. V., Pichugina E. N., Popko E. S., Arushanyan A. R., Pylaev E. V. Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya [Modern problems of science and education]. 2015, no. 6, p. 199.
40. Samusev R. P., Sentyabrev N. N. Anatomiya i fiziologiya cheloveka: ucheb. posobie dlya studentov uchrez,hdeniy sred. prof. obrazovaniya [Human anatomy and physiology: tutorial for students of vocational educational institutions]. Moscow: Mir i Obrazovanie, 2013, 576 p.
41. Samusev R. P. Osnovy klinicheskoy morfologii zubov: ucheb. posobie [Fundamentals of dental clinical morphology: teaching aid]. Moscow: Mir i Obrazovanie, 2002, 32 p.
42. Lussi A., Bossen A., Hoschele C. et al. J. Biomed. Optics. 2012, vol. 17, no. 9, pp. 97009-1.
43. Smerdina Yu. G., Smerdina L. N., Te E. A. Patologicheskaya stiraemost' tverdykh tkaney zubov: posobie dlya vrachey [Pathological solid tooth tissue abrasion: guide for physicians]. Kemerovo, 2016, 108 p.
44. Ron' G. I., Votyakov S. L., Mandra Yu. V., Kiseleva D. V. Morfologicheskie struktury tverdykh tkaney zubov cheloveka [Morphological structures of human solid tooth tissue]. Ekaterinburg: UGMA, 2012, 148 p.
45. Katsoulis J., Nikitovic S. G., Spreng S. et al. J. Dent. 2011, vol. 39, no. 10, pp. 662–701.
46. Nikolaenko S. A., Pechel't A., Pel'ka M., Lobauer U. Stomatologiya [Dentistry]. 2006, no. 4, pp. 9–13.
47. Zhulev E. N., Kuryakina N. V., Mitin N. V. Ortopedicheskaya stomatologiya. Fantomnyy kurs: uchebnik [Orthopedic dentistry. Phantom course: textbook]. Moscow: Meditsinskoe informatsionnoe agentstvo, 2011, 720 p.
48. Onopa E. N., Smirnov K. V., Smirnova Yu. V., Evdokimov S. N., Losev K. V. Institut stomatologii [Institute of dentistry]. 2002, no. 2, pp. 38–41.
49. Kalamkarov Kh. A. Ortopedicheskoe lechenie patologicheskoy stiraemosti tverdykh tkaney zubov [Orthopedic treatment of solid dental tissue abrasion]. Moscow: Meditsina, 2014, 176 p.
50. Gulyaeva O. A., Chemikosova T. S., Bakirov A. B. Kliniko-laboratornoe obosnovanie ranney diagnostiki i profilaktiki [Clinical laboratory substantiation of early diagnostics and prevention]. Moscow: LAP Lambert Academic Publishing, 2011, 188 p.
51. Attin T. et al. J. Oral. Rehabil. 2012, no. 1, pp. 73–79.
52. Mandra Yu. V., Ron' G. I., Votyakov S. L., Kiseleva D. V. Institut stomatologii [Institute of dentistry]. 2009, no. 1, pp. 96–98.
53. Tkachenko I. M. Ukraїns'kiy stomatologіchniy al'manakh [Ukrainian dental almanac]. 2014, no. 1, pp. 39–44.
54. Mandra J. V., Ivashov A. S., Lyogkih A. V. The actual problems in dentistry. 2016, vol. 12, no. 4, pp. 3–9.
55. Smales R. J., Berekally T. L. Eur. J. Prosthodont. Restor. Dent. 2007, no. 3, pp. 2–6.
56. Bartlett D. V. International DentalIonrnal. 2012, no. 55, pp. 277–284.
57. Hemmings K. W., Darbar U. R., Vauhan S. J. Prosthet. Dent. 2000, vol. 2, no. 12, pp. 291–297.

 

Дата создания: 26.03.2019 12:35
Дата обновления: 26.03.2019 14:28